Tổng hợp các bài báo cáo môn Nhập Môn CNTT1 của nhóm 3 – WAY TO FUTURE

Bài 1. Một số thiết bị, linh kiện, chuẩn giao tiếp và thuật ngữ liên quan đến HỆ THỐNG LƯU TRỮ.

Bài 2. Bộ mã và các vấn đề liên quan.

Bài 3. Hướng phát triển của Hệ Điều Hành.

Bài 4. Tội phạm công nghệ cao: PDF || PPT || Prezi

Bài 5. Tính Privacy trong các dịch vụ Web.

Các bài báo cáo của các nhóm khác: http://www.mediafire.com/?4amb4dabqj13i

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s