Tổng hợp bài giảng Nhập Môn CNTT1

Bài 1. Tổng Quan Về Công Nghệ Thông Tin
Bài 2. Kiến Thức Cơ Sở
Bài 3. Hệ Điều Hành
Bài 4. Mạng Và Virus
Bài 5. Thuyết Trình
Bài 6. Văn Bản
Bài 7+8. Xử Lý Bảng Tính
Bài 9. Nghề Nghiệp 1 || Nghề Nghiệp 2 || Nghề Nghiệp 3
Bài 10. Đạo Đức Nghề Nghiệp || Nghiên Cứu Thuật Toán

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s